HİZMETLERİMİZ

ENR-G Enerji Danışmanlık, aşağıdaki konularda (ve geniş kapsamlı türevlerinde) hizmet sunmaktadır:

• Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji santralleri için planlama, organizasyon, yeniden organizasyon, Ar-Ge, fizibilite, eğitim ve mühendislik konularında danışmanlık
• Her türlü güç üretim/dağıtım/iletim ve enerji ticareti yapan şirketler için hidroelektrik santraller, güneş enerjisi santralleri, gelgit ve dalga enerjisi santralleri, jeotermal enerji santralleri, atık yakma tesisleri, biyokütle ve biyogaz santralleri, doğalgaz kömür ve linyit santralleri, kojenerasyon sistemleri vb. tesisler gibi geniş bir yelpazede proje geliştirme ve finansal modelleme çalışmaları.
• Bilgi yoğunluğunu artırmak ve operasyonel ve ekonomik verimlilik artırımı sağlamak için enerji şirketlerine strateji geliştirme yardımı ve ihtiyaç duyulan eğitim hizmetlerinin sağlanması.
• Herhangi bir ölçek ve iş türüne uygun olarak enerji verimliliği ölçümleri yapılması ve verimlilik değerlendirme çalışmalarının yapılması, ihtiyaç halinde raporlama çalışmalarının yürütülmesi.
• Risk değerlendirme konusunda danışmanlık sağlanması ve enerji / çevre portföy yönetimi için risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesi
• Enerji ve çevre şirketlerde değerleme, birleşme, satın alma konularında yönetim danışmanlık hizmeti sağlanması
• Pazar dinamikleri (arz/talep, risk ve politika boyutları) için simülasyonlar ve projeksiyonlar sağlanması ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi
• Enerji fiyatı tahmin çalışmaları: elektrik ve doğal gaz için kısa ve uzun vadeli fiyat tahmini
• İlgili tüm endüstriyel kuruluşlar için Çevre, Sağlık, İş Güvenliği ve Sosyal değerlendirme
• (EHSS) konularında çözümler sunmak
• Akıllı Şebekeler konusunda yayılım / kurulum Stratejisi ve yol haritası geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri.