ENRG, özel şirketler ya da kamu kuruluşlarının enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmaları için mühendislik hizmeti ve danışmanlık sunar. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademik çalışmalarını gerçek hayata aktarmış ve Türkiye’de çeşitli gayrimenkul projelerinde uygulamış olan ENRG ekibi şirketlerin ve özellikle ticari gayrimenkullerin enerji kullanımını optimize eden ve güç tüketimini azaltan gerçek ve kalıcı iyileştirmeleri yapmalarına destek olmaktan gurur duymaktadır.
Enerji Verimliliği Optimizasyon modellemesi ile enerji etüdü sonucunda ortaya çıkmış kayıp/kaçak ve verimsiz uygulama, İşletme yönetimi gibi konularda yapılması hedeflenen uygulamaların finansal yatırım ve tasarruf parametrelerinin belirlenmesi ile bir yatırım projesinin ortaya çıkması, bu projenin içeriğinin MIP veya Monte Carlo simülasyonu ile optimizasyonu, ileride oluşacak enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve belirsizliklerden doğabilecek değişimlerin de bir duyarlılık analiziyle projeye son halinin verilmesini amaçlar.
Yeşil bina ve enerji yönetimi konusunda, ENRG bina performansınızı optimize etmenize ve bu alanda yapılacak yatırımları karışık tamsayı izlenceleme metodu (MIP) kullanarak statik ve dinamik modellemelerle optimize ederek karar vermenize yardımcı olmaktadır.
Özel ve kamu kurum binalarında belirlenen iyileştirmeler için gerekli yatırımların sağlanması, projelerin hayata geçirilmesi ile oluşacak tasarruf miktarından yatırımın geri ödenmesi ilkesine göre oluşturulan iş modellerimize ilgi duyuyorsanız bize ulaşın.
Binalarda Enerji Verimliliği Hizmetlerimiz aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Enerji Denetimleri
• Enerji Verimli Teknoloji ve Finansal açıdan değerlendirmesi
• Enerji Verimliliği Seçenekleri Analizi ve Teknik Fizibilite Çalışmaları
• Elektrik, Gaz ve Su Kullanımı Değerlendirmeleri ve Maliyet Analizi
• Bina Enerji Kullanımı Simülasyonu Modellemesi
• Isı Geri Kazanımı ve Termal Enerji Depolama Analizi
• Kojenerasyon Sistem Çalışmaları
• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Değerlendirmeleri
• Enerji Sistemleri Tedariki ve Kurulumu
• Enerji Performansı Takibi
• Alternatif Enerji Kaynağı Seçenekleri Analizi