Stratejik ilişkileri bağlamında ENRG, enerji sektöründe üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve uzman şirketler ile stratejik anlaşmalar gerçekleştirmektedir.
Ayrıca akademi kökenli teknik uzmanları üniversite sanayi arasında bir köprü görevi görmekte ve akademiden aldığı destekle günümüz sorunlarına profesyonel bir bakış açısıyla çözüm üretebilmektedir.
ENRG, yukarıda belirtilen hizmet alanlarında özel ya da kamu kuruluşlarına ihtiyaca yönelik özel eğitimler vermektedir.