Elektrik ya da termal kısaca enerji piyasasının yeniden yapılandırılması ve iklim değişikliğinin azaltılması, günümüzün iki farklı enerji politikası sorunu olarak ele alınmaktadır. ENRG, en son jeo-stratejik gelişmeleri göz önünde bulundurarak uzun vadeli enerji talebi, fiyatlar, güç karışımı, sera gazı azaltma ve enerji verimliliği konularında müşterilerine danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. ENRG ayrıca, küresel ekonomideki uzun vadeli enerji senaryolarını belirlemek için çok sayıda araştırmanın içinde yer almaktadır.
Mikro ekonomik teori üzerinden rekabetçi bir ortamda elektrik ve doğal gaz ticareti için piyasa takas mekanizması, elektrik ya da doğalgaz piyasasında kısa ve uzun vadeli denge koşulları incelenmesi, akıllı Şebekeler ve güç akışı modellemesi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. İnteraktif bir güç piyasası simülasyonu, enerji ve çevre politikası modellemesinde kullanılan temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar, enerji modellemesi ve politika modellemesi, enerji akışının optimizasyonu ve dengesinin modellenmesi ve gelecekteki fiyatlar için makroekonomi modellemesi ve enerji-ekonomi etkileşimleri konusunda görüş verilmesi de danışmanlık hizmeti kapsamında yer almaktadır. Modellemelerde özellikle sabit ikame esnekliği (CES) tipi üretim fonksiyonlarının üzerinde durulmaktadır.