ENR-G, geniş bir yelpazede müşterilerine yenilenebilir enerji danışmanlık hizmeti sunar. Yenilenebilir enerji yatırımlarının geliştirilmesi projelendirilmesi ve işletmesi dahil olmak üzere pek çok konuda hizmet sağlamaktadır.

ENR-G rüzgar, güneş, hidro, ısı ve biyokütle konularında geniş bir müşteri tabanına güvenilir ve tarafsız tavsiyelerde bulunur. Akademik kökenli yenilenebilir enerji danışmanlarımız, projelerde karşınıza çıkabilecek en karmaşık ve zorlu sorunların üstesinden gelmek için mühendisler, analistler, çevre uzmanları ve proje yöneticileri ile işbirliği yapmaktadır.
Proje için ön fizibiliteden devreye almaya kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti verir. Bu sayede yenilenebilir enerji projenizle ilişkili riskleri ilk günden itibaren azaltmak mümkün olmaktadır. Ayrıca yenilenebilir enerji projelerinde uygulanabilecek maliyet düşürücü opsiyonlar hakkında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

ENR-G’nin hizmet verdiği yenilenebilir enerji teknolojileri şunları içerir:
Rüzgar Enerjisi Santralleri
Güneş Termal Enerji Sistemleri
Fotovoltaik Sistemler
Hidroelektrik Santraller
Jeotermal
Biyokütle Termal ve Elektrik Üretim Sistemleri
Biyogaz Üretimi Sistemleri